Жорий йил бахорнинг серёгин келиши уй-жойлар ва ишлаб чихариш корхоналарини сув билан таъминлаш, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини талаб даражасида ўтказиш учун кенг имкониятлар яратди. Бирок, бу — табиат инъоми ҳисобланган сувни истаганча исроф килиш мумкин, дегани эмас. Зеро, хар куни биргина пойтахтимизда юзлаб мутахассислар ахолини сув билан таъминлаш тизими узлуксиз ишлаб туриши учун тинимсиз мехнат киладилар. Хусусан, «Сувсоз» трести ишчи-хизматчилари сўнгги йилларда янги илгор технологияларни яратиш ва ишга тушириш буйича бир катор лойихаларни амалга оширмокдалар. Read the rest of this page »