Ekologiya va biz

O’zbekiston ekologik harakati tashkil etilgach, mamlakatimizda atrof-muhitni asrab-avaylash, ekologik muammolarni bartaraf etish va bu jarayonga ayniqsa, jamoatchilik e`tiborini qaratish imkoni yanada oshdi. Aytish kerakki, Harakat tomonidan jamoatchilik diqqat-e`tiborini tortadigan qator masalalar kun tartibiga qo’yilmoqda. Orol dengizini asrash masalasi – ana shunday muammolardan biridir. Read the rest of this page »

ПРОЕКТЫ БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

В прошлом году Агентство Международного фонда спасения Арала продолжало работу по реализации Программы бассейна Аральского моря, утвержденной главами государств Центральной Азии.
Близится к завершению проект по облесению высохшего дна Аральского моря на площади 10 тысяч гектаров в северной части Приаралья, по которому в прошлом году израсходовано 80839,6 тысячи сумов.

Read the rest of this page »