Sahrolanish va qurg’oqchilikka qarshi kurashda eng yaxshi tajribalar

Orolni asrab qolish, Orolbo’yi mintaqasidagi ekologik vaziyatni barqarorlashtirish bugun nafaqat mamlakatimiz, balki xalqaro hamjamiyatni tashvishga solayotgan muammolar sirasiga kiradi. Mamlakatimizda Prеzidеntimiz Islom Karimov tashabbusi bilan mazkur yo’nalishda salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada bir qator xalqaro tashkilotlar bilan kеng qamrovli hamkorlik ham yo’lga qo’yilgan. Read the rest of this page »

ПРОЕКТЫ БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

В прошлом году Агентство Международного фонда спасения Арала продолжало работу по реализации Программы бассейна Аральского моря, утвержденной главами государств Центральной Азии.
Близится к завершению проект по облесению высохшего дна Аральского моря на площади 10 тысяч гектаров в северной части Приаралья, по которому в прошлом году израсходовано 80839,6 тысячи сумов.

Read the rest of this page »

Sirli dengiz sirlari

Qadimgi diniy kitoblarda (Tavrot, Injil va Qur’on) yer yuzidagi to’rt daryo jannatdan chiqqan, ular jahonning to’rt tomoniga qarab oqadi, suvi shirin, deb izohlanadi. Bu daryolar qudratli Nil, injiq Efrat, toshqin Jamna va asov Jayhun daryolaridir. Ular to’g’risida yuzlab, minglab kitoblar yozilgan, afsona va rivoyatlar to’qilgan.
Read the rest of this page »

Экосайёхлик ривожланади

Коракалпогистон Республикаси Табиатни мухофаза килиш давлат кўмитасида БМТ Тараккиёт дастури, ГЭФ хамда Коракалпогистон Республикаси хукуматининг хамкорликдаги лойихасининг таркибий кисми бўлган “Коракалпогистонда Амударё дельтасидаги кўрикланадиган худудлар тизимини мустахкамлаш ва тўкай ўрмонларини саклаб колиш” – “Коракалпогистондаги бўлгуси биосфера резервати худудида сайёхликни ривожлантириш истикболларини бахолаш” дастурининг такдимоти бўлиб ўтди. Read the rest of this page »

Кумдаги тўкайзорлар

Мўйнок тумани ўрмон хўжалиги жамоаси Орол денгизининг куриган хавзаларини кўкаламзорлаштириш ишларида фаол катнашмокда. Read the rest of this page »

Эффективно управлять водными ресурсами бассейна Арала

foto1.jpgИстинное значение воды – удивительного дара природы, без которого невозможна сама жизнь, мы начинаем познавать лишь при ее отсутствии или острой нехватки. Возрастающий спрос на земном шаре в XXI веке на чистую пресную воду приводит ее к дефициту в отдельных странах. Острую ее нехватку первыми ощутили страны с засушливым климатом. К таким и относятся государства Центральной Азии. Для нас вода – ценнейший и безусловно стратегический ресурс, ключевой фактор социально-экономического благополучия и устойчивого развития региона. Read the rest of this page »

ОРОЛ: КЕЧА ВА БУГУН

221.jpgОрол – Ер юзидаги денгиз ва океанлар билан богланмаган энг улкан кўл, яъни сув хавзаларидан биридир. Элдошимиз Абу Райхон Берунийнинг ёзишича: “Турон заминидаги энг катта Кора ва Кизилкум сахролари качонлардир, бахри уммон остида бўлган”. Бунинг исботи шуки, ўтган миллион йиллар давомида турли геологик жараёнлар окибатида, бахри уммон (океан, – К.Н.) сувлари шимолий-гарбий томонларга чекиниб, Хазор (Каспий) денгизи, сўнгра эса Орол кўли пайдо бўлган. Read the rest of this page »

Orol qurishi

121.jpgSo’ngi yillarda Orol dengiziga juda kam suv kelib quyilmoqda, natijada dengiz tobora kichrayib bormoqda. Bundan chorak asr muqaddam Orol dengizida 30 xilga yaqin baliq yashagan. Tanga baliq, usach, ship, platva, leshch va laqqa. Baliqlar ko’plab ovlanar edi. Biroq keyingi yillarda insonning tabiatga nisbatan bo’lgan munosabati uning muvozanatining buzdi. 1960-yildan boshlab, Amudaryo bilan Sirdaryo suvi asosan sug’orishga sarflanayotganligi, suv omborlarining ko’plab qurilishi Orol dengiziga quyiladigan suv miqdorini keskin kamaytirdi, hatto Amudaryo bilan Sirdaryo suvi yilning ko’p qismida Orol dengiziga yetib bormay qoldi. Read the rest of this page »

Orol dengizi sathi keyingi ellik yil ichida 4 baravardan ko’proqqa qisqardi

oral.JPGToshkentda 12 mart kuni Prezidentimiz Islom Karimov tashabbusi bilan “Orol muammolari, ularning aholi genofondi, o’simlik va hayvonot olamiga ta’siri hamda oqibatlarini yengillashtirish uchun xalqaro hamkorlik chora-tadbirlari” mavzuidagi xalqaro konferensiya bo’lib o’tdi, deb xabar beradi O’zA.

BMT Rivojlanish dasturining Sharqiy Yevropa va MDH mamlakatlari bo’yicha mintaqaviy byurosi direktori o’rinbosari Jeyxan Sultono’g’li xonim konferensiyani ochdi. Read the rest of this page »