Ўзбекистонда йўколиб кетган деб хисобланган, ноёб ёввойи нок дарахти топилди

30_01_09.jpgЎзбекистон олимларини ажабланиши ва хурсанчилигини чеки бўлмади. Ўзбекистон «Кизил китоби»га – Ўрта Осиё ноки (Pyrus asiae mediae) номи билан киритилган дарахтни бугунги кунда учраши, кутилмаган омаддир. «Экологик хабарномаси» журналини сахифаларида, шунингдек www.econews.uz сайтида, Глобал экологик фонди ва Халкаро биоранг-баранглик ташкилоти кўмагида, Ўзбекистон олимларини Марказий Осиё агробиоранг-барангликни ва тури бир хил бўлган ёввойи ўсимликларни саклаш  борасидаги лойихасини эълон килгандик. Read the rest of this page »

Vatanimiz Mustaіilligining 17 Yilligi Oldidan

Tabiatni Ko’z Qorachig‘Idek Asrash

Davlatimiz Siyosatining Ustuvor Yo’nalishi

Bugun dunyoda kechayotgan jarayonga nazar tashlasak, atrof-muhit muhofazasi, ayniqsa, tabiiy boyliklardan oіqlona foydalanish dolzarb masalaga aylanib borayotganining guvohi bo’lamiz. Binobarin, XXI asrga kelib, insoniyat global iqіlim o’zgarishlari, bioxilma-xillikning boy berilishi, suv tanqisligi, qurg’oіchilik, cho’llanish hamda sanoat va maishiy chiqindilar ziyon-zahmati kabi qator ekologik muammolar bilan yuzma-yuz keldiki, ularga oqilona yechim topmasdan tabiatdagi mutanosiblik va kishilik jamiyati taraііiyoti, bir so’z bilan aytganda, sayyoramizning kelgusi xavfsizligi haqida bahs etish qiyin.
Read the rest of this page »