Sahrolanish va qurg’oqchilikka qarshi kurashda eng yaxshi tajribalar

Orolni asrab qolish, Orolbo’yi mintaqasidagi ekologik vaziyatni barqarorlashtirish bugun nafaqat mamlakatimiz, balki xalqaro hamjamiyatni tashvishga solayotgan muammolar sirasiga kiradi. Mamlakatimizda Prеzidеntimiz Islom Karimov tashabbusi bilan mazkur yo’nalishda salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada bir qator xalqaro tashkilotlar bilan kеng qamrovli hamkorlik ham yo’lga qo’yilgan. Read the rest of this page »

Оролбўйи минтакасининг экологик муаммолари

a4.jpgХозирги кунда сайёрамизда инсон фаолиятининг салбий таъсири натижасида атроф мухитда сезиларли ўзгаришлар рўй бермокда. Жумладан, иклим ўзгаришлари, турли хилдаги табиий офатлар ер сайёрасининг  барча  кенгликларида сезилмокда. Окибатда ўрмон билан копланган майдонлар кискармокда, атмосфера, сув ва литосфера ифлосланмокда. Read the rest of this page »