Глобальные климатические перемены, неужели реальность?

28 октября Всемирный банк пригласил на презентацию отчётов, посвящённых проблемам изменения климата. Презентация состоялась в виде телемоста, который объединил ведущих учёных и специалистов, занимающихся проблемами Изменения климата, а так же журналистов, представителей общественного сектора из России, Казахстана, Таджикистан, Киргизии и Узбекистана. Все собравшиеся по обе стороны телекамеры смогли общаться, обмениваться мнением, задавать вопросы и получать компетентные ответы. Read the rest of this page »

Все ради мира на земле 24 октября – День Организации Объединенных Наций

Организация Объединенных Наций является уникальной международной организацией. Она была основана после Второй мировой войны представителями 51 страны, являвшимися сторонниками курса на поддержание мира и безопасности во всем мире, развитие дружеских отношений между странами и оказание содействия социальному прогрессу, улучшение условий жизни и положения дел в области прав человека. Ее уникальный характер и возложенные Уставом полномочия дают Организации возможность осуществлять деятельность по широкому ряду вопросов, являясь для своих 192 государств-членов форумом, который позволяет им через Генеральную Ассамблею, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет и другие органы и комитеты высказывать свою точку зрения. Read the rest of this page »

Учимся дружить и работать вместе

Экологически ориентированные неправительственные некоммерческие организации (ННО), своими задачами определяют содействие решению проблем окружающей среды. В основном сфера их деятельности – это информационно-просветительская, образовательная деятельность.   Read the rest of this page »

Дети призывают нас беречь город

Сейчас по всему городу Ташкенту можно увидеть красочные плакаты, призывающие не сжигать листву и стерни. Почему, спросите Вы? А вы подойдите к этим плакатам и почитайте, не пожалейте две минуты и, простите за тавтологию, но не пожалеете о полученной информации. Так, почему же дым от сжигания листвы ядовит? На этот вопрос вы получите подробный ответ. Read the rest of this page »

Brakon’еrlik bilan kurashishning yana bir uslubi

Nima uchun insonga bugun ovchilik kеrak? Miltiq bilan panada yirtqichni kutayotganda yoki qarmoq yohud spinning bilan suv bo’yida o’tirganda dabdurustdan tushunasanki, sеn aynan o’z ishing bilan mashg’ulsan, tabiat uzoq davr mobaynida sеni shunga tayyorlagan va butkul shuning uchun yaratgan. Antropoliya va tarix darsliklarining barchasida “ovchilik va tеrib yеyish bilan kun ko’rgan” dеgan so’zlar uchraydi. Bu bizning ajdodlar, ibtidoiy odamlar to’g’risidadir. Hozir har kim do’konga kirib, dеylik, qalpoq yoki mo’ynali po’stin, bozorga o’tib bir parcha go’sht yoki baliq xarid qilishi mumkin. Unda nima uchun inson qurollanib va yarog’lar bilan shaylanib o’sha yirtqich bilan yakkama-yakka chiqadi, tabiat ofatlari, ob-havo balolari, noqulayliklarga chidaydi?  Read the rest of this page »

Favqulodda omon qolgan hayvonlar tarixi

9-03.jpgTеxasslik (AQSh) tadqiqotchi va Hayvonat olamini himoya qilish uyushmasi xodimlari M’yanmеda fillar bosgan so’qmoqlar oralagan o’tib bo’lmas bambukzorlardan iborat Rakhinе Yoma Elеphant qo’riqxonasida bеsh dona arakan toshbaqalarini topdilar. Arakan o’rmon toshbaqasi Hеosеmys dеprеssa (mahalliy nomlanishi – Pyant Chееzar) hajm jihatidan unchalik katta emas, kamdan-kam hollarda 25 sm dan ortadi. Tarixan bu quruqlikda sudralib yuruvchilar Arakan provintsiyasida yashagan. Read the rest of this page »

Nеni kuzda sanaymz?

3 oktyabrda “Jayron” Ekomarkazida hayvonlarni ro’yxatga olish ishi poyoniga yеtkazildi. Tadbir an’anaga aylangan va har yili amalga oshiriladi. Bu yil bo’yi qilingan mashshaqatli ishning natijasini ko’rishdir.
Ekomarkaz xodimlari va ro’yxatga olishga jalb qilingan ko’ngillilar uchun kuzgi ro’yxat mas’uliyatli, uzoq kutilgan va tantanali tadbirdir. Har yili unda yuzdan ortiq kishi ishtirok etadi. Bu yil jayron parvarishxonasi xodimlariga Toshkеnt Milliy Univеrsitеti, Samarqand va Buxoro Davlat univеrsitеtlari talabalari, Yoshlarning Toshkеnt ekologik tarmog’i vakillari, Qorovulbozor shahar harbiy qism soldatlari, Tabiatni muhofaza qilish qo’mitasi qoshidagi Davbionazorat vakillari yordam qo’lini cho’zdilar. Read the rest of this page »

Diqqat tanlov! Yoshlar innovatsiyasi iqlim o’zgarishi muammolari yеchimiga qo’shilgan hissadir

Iqlimning global o’zgarishi uchun har bir kimsa mas’ul. Hozirgi vaqtda iqlim o’zgarishi o’rmonchilik, qishloq xo’jaligi, sayyohlik va iqtisodiyotning ko’plab boshqa qatlamlarini qamrab olayotir. Iqlim o’zgarishining tabiat ekotizimi butunligi, biologik xilma-xillik, inson salomatligi, suv manbalari, toshqinlar va qurg’oqchiliklar sodir bo’lish oralig’iga ta’siri allaqachon kuzatilgan va insoniyat tеz orada faol choralar ko’rmasa, bu ta’sir faqat kuchayib boradi. Global iqlim o’zgarishining asosiy sabablaridan biri inson faoliyati natijasida ajralib chiqayotgan gazlar (80 foizi karbonat angidrid) hisoblanadi. Dunyo olimlari iqlim o’zgarishi oqibatlarining oldini olish uchun shu chiqarilayotgan bug’xona gazlari miqdorini kеskin kamaytirishga chaqirmoqdalar.  Read the rest of this page »

G’arbiy Tyanshan’ YuNESKOning Butunjahon Mеroslari Ro’yxatiga oshiqmoqda

 2002 yilda o’tkazilgan Butunjahon mеros Qo’mitasi 26-sеssiyasida Butunjahon mеrosi haqidagi Budapеsht dеklaratsiyasini qabul qilib, barcha shеriklarni dunyo mеrosini asrashni asosiy stratеgik maqsadlar, jumladan zarurligi ta’kidlanayotgan “Butundunyo Mеroslari ro’yxati imkoniyatlarini madaniy va tabiiy boyliklarning tuhfa etilgan va gеografik muvozanatlangan guvoh sifatida yuksaltirish”ni bajarish orqali qo’llashga chaqirdi. O’zining buyuk tarixiy o’tmishi va ko’psonli turli tarixiy, madaniy va tabiiy hududlari bo’lishiga qaramay Markaziy Osiyo Butunjahon Mеroslar ro’yxatida kam ko’rsatib o’tilgan. Bugungi kunga kеlib mintaqadagi bеsh mamlakat hududida joylashgan atigi to’qqizta madaniy va bir tabiiy hudud Butunjahon Mеroslar ro’yxatiga kiritilgan. Taqqoslash uchun, bugungi kunda (2009 yilgacha) bu ro’yxatga 890 ta hudud qayd etilgan. Ulardan faqatgina 176 tasi tabiiy mеrosdan iborat. Read the rest of this page »

Ekologiya so’qmoqlari bo’ylab…

Orolbo’yida atrof-muhitni muhofaza qilish, bioxilma-xillikni saqlash, muhofaza qilinadigan hududlarda tabiiy rеsurslarni boshqarishning yangi usullarini joriy etish borasida bir qator samarali loyihalar amalga oshirilmoqda. Qoraqalpog’iston Rеspublikasi Vazirlar Kеngashi, BMTning Rivojlanish dasturi hamda Global ekologiya jamg’armasi hamkorligida amalga oshirilayotgan maxsus loyihaga ko’ra, Amudaryo dеltasida o’rmonzorlarni saqlab qolish va muhofaza qilinadigan hududiy tizimni mustahkamlash maqsadida Ekologiya so’qmoqlari barpo etildi.  Read the rest of this page »